Loading...
ใครอยากรู้ว่าบรรยากาศการแข่งในต่างประเทศเป็นอย่างไร และ เทคนิคของแชมป์จากประเทศไทย ทำอย่างไรถึงได้แชมป์โลกมาฟัง น้องรุจ แชมป์โลกเล่าเรื่องราวการแข่งขันกัน 

Comments

Leave a Reply