Galaxy S2 T989 Full File 4.1.2

T989 Full File, 4.1.2 Unbrick cứu máy,dùng được cho mọi trường hợp cứu brick máy,fix lỗi hệ thống,treo logo,virus..vv.Khôi phục xuất xưởng Galaxy S2 T989.